Danubia

Iparjogvédelmi szolgáltatásaink

icon

VÉDJEGY

Segítségére vagyunk, ha bármilyen jellegű tanácsadásra vagy szakvéleményre lenne szüksége a védjegy/domain ügyintézéssel kapcsolatban.

icon

SZABADALOM

Szolgáltatásunk a találmányok jogi védelmét szolgálja szakértői csapatunk segítségével.

icon

FORMATERVEZÉSI MINTA

A minta jogi védelméhez, érvényesítéséhez és fenntartásához szükséges tanácsadás és jogi képviselet.

icon

JOGÉRVÉNYESÍTÉS

Jogszerzés, bitorlási ügyek, perelési és permegelőzési taktikák.


Danubia története

A szellemi tulajdon oltalmának területén több mint 64 éves tapasztalattal rendelkező és a piacon tartósan vezető pozícióval bíró Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft. az innovatív gondolat megszületésétől a keletkező termék vagy szolgáltatás piaci bevezetésén át a hasznosítási ciklus befejezéséig nyújt igény szerinti szolgáltatást ügyfelei részére, beleértve a jogi képviseletet jogszerzési és jogérvényesítési ügyekben, valamint a tanácsadást. A professzionális szolgáltatás kiterjed a szellemi tulajdon oltalmával kapcsolatos minden tevékenységre. Ide tartozik például az ügyfeleink jogait érintő ütköző vagy akadályozó jogok feltárása, az ütközések esetleges elhárítása vagy hatásaik enyhítése, a jogok érvényesítése és védelme, szabadalom és védjegykutatás végzése, a szellemi tulajdon értékelése, licencia szerződések készítése, szellemi tulajdonvédelmi portfólió kialakítása és vitele, feltalálókkal kapcsolatos szerződések, megállapodások kötése, és minden, a szellemi tulajdonvédelmet érintő kérdésben egyedi tanácsadás. Szolgáltatásainkat nemcsak Magyarországra, hanem az Európai Unióra, sőt az egész világra kiterjedően nyújtjuk. A Danubia tevékenységi köre a jogi képviselet területén a hazai iparjogvédelem mellett már kiterjed európai szabadalmi ügyek, valamint közösségi védjegy- és mintaoltalmi ügyek képviseletére is.

Irodánk szabadalmi ügyvivői a tudomány és technológia minden területét lefedő szakértelemmel rendelkeznek, míg az iroda jogászai elsősorban védjegyügyekre és jogérvényesítésre specializálódtak.

A Sár és Társai Ügyvédi Irodával kialakított szoros együttműködés további jogi szolgáltatások biztosítását teszi lehetővé elsősorban a védjegyjogi, szabadalmi jogi, szerzői jogi, elektronikus kommunikációs jogi és egyéb peres ügyek tekintetében.

Az innováció közvetlen támogatására önálló leányvállalatként létrehozott Danubia IP Innovációs Tanácsadó Kft. találmánymenedzsmenttel és technológia transzferrel foglalkozó szakemberei hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerük, valamint az innovációban szerzett több évtizednyi tapasztalatuk alapján készek professzionális szakértői hátteret biztosítani az akadémiai és egyetemi kutatóhelyeknek, innovációs központoknak, hazai kis- és középvállalkozásoknak és minden feltalálónak.

Hírek

Gyakorlati tudnivalók a K+F minősítésről - Innotéka 2015. december

A kutatás-fejlesztéssel foglalkozó vállalkozások számára a kutatás-fejlesztési támogatások felhasználásának elengedhetetlen feltétele, hogy az általuk végzett tevékenység a hatályos jogszabályok alapján kutatás-fejlesztési (K+F) tevékenységnek minősüljön. Az ilyen minősítés egyúttal jelentős adózási előnyt is eredményezhet.


Használati mintaoltalom - Innotéka 2015. október

A használati mintaoltalom a szabadalomhoz hasonló iparjogvédelmi oltalmi forma, amely egy új műszaki megoldás feltalálója vagy annak jogutódja számára biztosít monopoljogot a találmány hasznosítására. Cikkünkben a használati mintaoltalom és a szabadalom közötti főbb anyagi jogi és eljárásjogi eltéréseket ismertetjük, és kitérünk arra is, hogy egy találmánnyal kapcsolatos iparjogvédelmi stratégiában milyen előnyei lehetnek ennek az oltalmi formának.


Fekete-fehér védjegyek - Innotéka 2015. máricus

Konvergenciaprogram jött létre 2011 júniusában azzal a céllal, hogy összhangba kerüljön a Közösségi Védjegyhivatal és az EU-s tagállamok nemzeti szellemi tulajdon hivatalainak gyakorlata.